Available On!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed in reprehenderit adipisicing elit,

Probiotic cá nhân:

Intron sản xuất và cung cấp một loạt các chế phẩm sinh cá nhân và hỗn hợp probiotic cho một loạt các ứng dụng trong kỹ thuật khác nhau và kết hợp để đáp ứng thông số kỹ thuật chính xác của bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi với yêu cầu cụ thể của bạn tại: tcmfg@intronlifesciences.com